Ilona
Kuntoutus

Ilona kuntoutus är ett företag från Vasa som erbjuder ergoterapi tjänster.

Arbetsområdet för våra ergoterapeuter är Österbotten, kust-Österbotten och södra Österbotten.

Kundorienterat arbetssätt i kundens egen aktivitetsmiljö

Vi följer med på vägen mot en fungerande vardag och ett bättre liv. Ni kan söka er till oss för rehabilitering med betalningsförbindelser från kommuner, samkommuner, sjukvårdsdistrikt och försäkringsbolag.

Kundplats förfrågningar

Miikka Kultalahti
044 700 5003
miikka.kultalahti@ilonakuntoutus.fi

Ergoterapi

Ergoterapi är personcentrerad rehabilitering. I ergoterapi främjar vi kundens förmågor och färdigheter som behövs i det vardagliga livet. I ergoterapi använder vi oss av kundens styrkor och intressen. Vi beaktar också möjligheter och utmaningar i kundens närmiljö.

Tjänster

Ilona kuntoutus erbjuder ergoterapi tjänster för klienter i alla åldrar. Vi erbjuder både bedömning och rehabilitering.

Våra kunskapsområden

Ergoterapi för barn och unga, ergoterapi för personer i arbetslivet, ergoterapi för äldre, handrehabilitering, bostadsanpassning.

Ta kontakt

Miikka Kultalahti

ergoterapeut, företagare
ergoterapi för barn och unga,
sensomotorisk rehabilitering
språkfärdigheter: finska, engelska
p.0447005003

Daniel Geisor

ergoterapeut
ergoterapi för barn och unga
ergoterapi för vuxna
språkfärdigheter: finska, svenska, engelska
fornamn.efternamn@ilonakuntoutus.fi

Malin Stenman

ergoterapeut
ergoterapi för barn och unga
ergoterapi för vuxna
språkfärdigheter: finska, svenska, engelska
fornamn.efternamn@ilonakuntoutus.fi

Nina Toivonen

ergoterapeut
ergoterapi för barn och unga,
ergoterapi för vuxna
handrehabilitering
språkfärdigheter: finska, svenska, engelska
fornamn.efternamn@ilonakuntoutus.fi

Lucas West

ergoterapeut
ergoterapi för barn och unga
ergoterapi för vuxna
språkfärdigheter: svenska, engelska
fornamn.efternamn@ilonakuntoutus.fi